TS/TN/TX Trace Elemental Instruments

Rikki, typpi ja Kloori ppb tasolle asti

AOX-Analysaattori

Analysaattori orgaanisten klooriyhdisteiden ja orgaanisten halogeniyhdisteiden määrittämiseen. AOX-yhdisteitä on esimerkiksi selluloosan valkaisun jätevesissä tai muissa jätevesissä, mutta luonnossa niitä ei esiinny. AOX-analyysi on monien standardien mukaan määritetty vakiintunut analyysimenetelmä. TE-Instrumentsin Explorer analysaattori on korkealaatuinen laite kaikkiin AOX-, TOX-, POX- ja EOX- analyyseihin. Laite täyttää kaikki CEN, DIN, EPA, ISO ja NEN vaatimukset ja standardit, joten tulokset ovat laadukkaita ja luotettavia. Polttoputkea ei tarvitse tyhjentää analyysien välissä, vaan analysoidut näytteet poistetaan uunista automaattisesti. Mittaus on täysin automatisoitu, eikä laitteesa ole käsin suljettavia luukkuja, korkkeja tai puristimia.

Meiltä myös AOX-tarvikkeet kaikkien valmistajien laitteisiin. Kysy lisää!

Typpianaysaattori, Rikkianalysaattori, Kloorianalysaattori.

Kokonaistyppi, Kokonaisrikki, Kokonaiskloori.

TE-Instrumentsilta myös laite erittäin pienien rikkipitoisuuksien määritykseen, esim. polttoaineista tai biopolttoaineista. Kysy lisää!

Explorer N/S on laajasti käytössä polttoaine- ja kemianteollisuudessa. Laitteella voidaan helposti määrittää rikkipitoisuus ja typpipitoisuus polttoaineesta, rasvasta, liuottimesta tai kaasusta. Samalla laitteella voidaan määrittää kokonaisrikki ja kokonaistyppi sekä kiinteästä että nestemäisestä näytteestä. Kiinteille näytteille löytyy 20 paikkainen näytteensyöttäjä ja nestemäisille näytteille 210 paikkainen näytteensyöttäjä. Kiinteät näytteet kuten rasvat voidaan laitteella lämmittää juoksevaksi ja helposti haihtuvat polttoaineet voidaan jäähdyttää kauemmas kiehumispisteestä. Laitteella voidaan määrittää myös nestekaasun (LNG tai LPG) rikkipitoisuus.

 

Katso tästä Trace Elemental esittelyvideo

CHNSO - Thermo Scientific OEA

Thermon alkuaineanalysaattori sekä kiinteille että nestemäisille näytteille.

 

Laaja menetelmäkirjasto ja standardimenetelmät - Thermon Flash laitteita on myyty maailmanlaajuisesti yli 3000 kpl.

Monipuolinen ja muokattava - laitetta voidaan muuttaa tarpeiden muuttuessa. Samalla detektorilla määritetään kaikki aineet.

Tarkka ja luotettava - Tarkasti säädetyt virtaukset ja lämpötila takaavat ensiluokkaiset tulokset. Reaaliaikaisesta kromatogrammista voidaan nähdä polttotapahtuman onnistuminen tai epäpuhtauksien läsnäolo.

Nopea ja helppokäyttöinen - Laite kalibroidaan ajamalla standardinäyte kolme kertaa. 

 

Mallit

CHNS/O Analysaattori - Kaikki viisi ainetta tarkasti samalla laitteella. Pienemmät rikkipitoisuudet tarvittaessa FPD detektorilla.

N/Proteiini Analysaattori - Proteiinipitoisuus ruoasta ja rehusta käyttäen korkealaatuisia sertifioituja vertailuaineita.

NC/Maaperä Analysaattori - Typpi- ja Hiilipitoisuus maanäytteistä, sedimenteistä ja suodattimista. (Tarvittaessa myös Rikkipitoisuus)

IRMS Isotooppianalysaattori - laitteesta on saatavana massaspektrometriin kytketty versio jolla voidaan määrittää C, N, S, H ja O isotoopit.

 

Viralliset menetelmät

Laite täyttää tai ylittää kaikkien seuraavien standardien ja menetelmien vaatimukset:

 • ASTM D 5291 -09 Hiilen, Vedyn ja Typen määritys öljytuotteista ja voiteluaineista.
 • ASTM D 5373 -02 Hiilen, Vedyn ja Typen määritys hiilestä ja koksista.
 • ASTM D 5622 Hapen määritys polttoaineista ja metanolista pyrolyysin avulla.
 • ASTM D 7633 -13 Carbon Black - Hiilipitoisuus.
 • ASTM D 4239 Rikin määritys hiilestä ja koksista.
 • ISO 12902 Hiilen, Vedyn ja Typen määritys kiinteistä mineraalinäytteistä.
 • EN 15104 Hiilen, Vedyn ja Typen määritys kiinteistä biopolttoaineista.
 • CEN/TC 343 Hiilen, Vedyn ja Typen määritys kiinteistä kierrätysmateriaaleista.

 

 • EN 13137 Orgaanisen Hiilen määritys jätteistä, lietteistä ja sedimenteistä.
 • Gazzetta Ufficiale 248 Maaperän Typpi, Hiili ja Orgaaninen hiili.
 • AOAC 993.13 Lannoitteiden typpipitoisuus
 • ISO 10694 Maaperän laatu. Kokonaishiili ja Orgaaninen hiili.
 • UNE 7325 Maaperän laatu. Kokonaisrikki.
 • UNI EN 13654 Kasvualustat ja maaperän parantajat. Kokonaistyppi.

 

 • AACC 46-30 Viljatuotteiden proteiinipitoisuus.
 • AOAC 990.03. Eläinrehun proteiinipitoisuus.
 • AOAC 992.15. Lihan ja lihatuotteiden proteiinipitoisuus (sis. eläinruoan).
 • AOAC 992.23. Murojen, viljatuotteiden ja siemenien proteiinipitoisuus.
 • AOCS Ba 4e-93 Proteiinipitoisuus ruokaöljyistä
 • ASBC Typen määritys Ohrasta.
 • ASBS Kokonaistypen määritys vierteestä ja oluesta.
 • ONEO 13/2002 Kokonaistypen määritys viinistä
 • IFFO Typen määritys kalatuotteista
 • ISO 14891 Typen määritys elintarvikkeista
 • DIN, EN, ISO 16634-1 Typen määritys Dumas menetelmän avulla siemenistä ja eläinrehusta.
 • DIN, EN, ISO 16634-2 Typen määritys Dumas menetelmän avulla viljasta, viljatuotteista ja palkokasveista.