Thermo Flash Smart CHNS/O

Flash Smart

Laaja menetelmäkirjasto ja standardimenetelmät - Thermon Flash laitteita on myyty maailmanlaajuisesti yli 3000 kpl.


Monipuolinen ja muokattava - laitetta voidaan muuttaa tarpeiden muuttuessa. Samalla detektorilla määritetään kaikki aineet. Flash Smart analysaattorissa on kaksi erillistä uunia.


Tarkka ja luotettava - Tarkasti säädetyt virtaukset ja lämpötila takaavat ensiluokkaiset tulokset. Reaaliaikaisesta kromatogrammista voidaan nähdä polttotapahtuman onnistuminen tai epäpuhtauksien läsnäolo.


Nopea ja helppokäyttöinen - Laite kalibroidaan ajamalla standardinäyte kolme kertaa. Vaihto CHNS puolelta O puolelle tapahtuu tarvittaessa automaattisesti.

CHNS/O Analysaattori

Kaikki viisi ainetta tarkasti samalla laitteella. Pienemmät rikkipitoisuudet tarvittaessa FPD detektorilla.

Laitteessa on kaksi uunia ja kaksi rinnakkaista kanavaa. Tarvittaessa CHNS/O laitetta voidaan käyttää myös CHNS/CHNS tai CHN/CHN konfiguraatiossa.

Typpi- / Proteiinianalysaattori

Proteiinipitoisuus ruoasta ja rehusta käyttäen korkealaatuisia sertifioituja vertailuaineita. Flash Smart on monen suuren elintarviketuottajan ja viranomaisen valinta proteiinipitoisuuden määrittämiseen.

Flash poltto soveltuu erinoimisesti kokonaistypen määrittämiseen ja Kjeldahl menetelmän korvaajaksi. Kysy meiltä menetelmäkuvausta ja vertailutuloksia Kjeldahl menetelmään.

NC/Maaperä Analysaattori NC/Soil

Typpi- ja Hiilipitoisuus maanäytteistä, sedimenteistä ja suodattimista. Tarvittaessa myös Rikkipitoisuus.

Laitteen mukana toimitetaan keittokirja joissa eri tyyppisten näytteiden analysointi ja mentelmät on kuvattu.

IRMS Isotooppianalysaattori

Laitteesta on saatavana myös massaspektrometriin kytketty versio jolla voidaan määrittää C, N, S, H ja O isotoopit.