Xplorer NS Typpi- ja Rikkianalysaattori

Xplorer NS

Explorer N/S on laajasti käytössä polttoaine- ja kemianteollisuudessa. Laitteella voidaan helposti määrittää rikkipitoisuus ja typpipitoisuus polttoaineesta, rasvasta, liuottimesta tai kaasusta. Samalla laitteella voidaan määrittää kokonaisrikki ja kokonaistyppi sekä kiinteästä että nestemäisestä näytteestä. Kiinteille näytteille löytyy 20 paikkainen näytteensyöttäjä ja nestemäisille näytteille 210 paikkainen näytteensyöttäjä. Kiinteät näytteet kuten rasvat voidaan laitteella lämmittää juoksevaksi ja helposti haihtuvat polttoaineet voidaan jäähdyttää kauemmas kiehumispisteestä. Laitteella voidaan määrittää myös nestekaasun (LNG tai LPG) rikkipitoisuus.